podmínky

Podmínky zapůjčení vozu (karavanu)

Všeobecné podmínky

Minimální věk 22 let a dva roky praxe. Řidičský průkaz skupiny B. Předložení dvou dokladů totožnosti (občanský průkaz CZ, nebo pas CZ a řidičský průkaz CZ). Nájemce je osobou fyzickou, u firem je smluvně vždy vázán řidič jako osoba fyzická. Obytný vůz smí nájemce řídit pouze sám, použije-li k řízení druhého řidiče odpovídá nájemce za způsobené škody.

Minimální doba pronájmu v sezóně od 1.4. do 31.6. a v sezóně od 1.10. do 31.10. je 4 dny (kratší doba dohodou), v sezóně (od 1.července do 30.září) 7 dní.

S ohledem na možné alergie nájemců je v obytném voze je zákazán pobyt domácích mazlíčků (psů, koček atd.) a zákázáno kouření. Zákaz veškerých úprav (polepování, šroubování, vrtání apod.)

Náhled smluvních podmínek a smlouvy o pronajímaném automobilu

Převzetí a vrácení obytného vozidla

 • Obytný vůz se předává čistý s plnou nádrží pohonných hmot, stejně tak se i vrací.
 • Plyn a vodu nájemce před vrácením nedoplňuje.
 • Odpadní nádrž z WC je nájemce povinen před vrácením obytného vozu vyprázdnit, v opačném případě účtujeme 500 kč za vyprázdnění.
 • Převzetí a předání obytného vozu zabere cca 45 min a je třeba s tímto počítat. Obytný automobil je vybaven hasicím přístrojem a povinnou výbavou vozu, při použití hasicího přístroje je nájemce následně povinen zakoupit nový hasící přístroj.
 • Obytné automobily se předávají první den půjčení od 09:00 do 16:00 hod. a vracejí poslední den půjčení od 09:00 do 16:00 hod., nebo dle domluvy.

Platební podmínky

Po rezervaci obytného vozu nájemce obdrží e-mailem náhled smlouvy o nájmu a proforma fakturu k úhradě zálohy.

Do 3 pracovních dnů je povinen zaplatit zálohu ve výši 30 % celkového nájemného jako blokaci termínu. Poté obdrží nájemce poštou k podpisu smlouvu o nájmu, jejíž jeden podepsaný výtisk zašle poštou do 2 pracovních dnů zpět pronajímateli.

Doplatek nájemného, zaplatí nájemce bezhotovostně nejpozději 30 dnů před převzetím obytného vozu . Při předání obytného automobilu požadujeme vratnou kauci 25.000,- Kč v hotovosti, na případné škody nekryté havarijním pojištěním, poškození obytného vozu a příslušenství.

V případě půjčení obytného vozu na 4 - 7 dní se k ceně půjčovného účtuje jednorázový servisní poplatek ve výši 1.500,-Kč.

Kauci ve výši 25000 Kč a servisní poplatek (servisní poplatek se účtuje pouze při pronájmu na méně než 7 dní) zaplatí nájemce v hotovosti v den převzetí obytného vozu. V ceně je již zahrnut pronájem kempingového vybavení a dalšího příslušenství.

Sankce

 • Za ztrátu technického průkazu či karty od pojištění účtujeme pokutu 5 000 Kč.
 • Za porušení zákazu pobytu domácích mazlíčků účtujeme pokutu 20 000 Kč
 • Za ztrátu klíčů do zapalování účtujeme pokutu 6 000 Kč.
 • Při extrémním znečištěním a to i u exteriéru obytného vozu (bláto, písek, barvy, oleje atd...) účtujeme pokutu 5 000 Kč.
 • Drobné znečištění interiéru i exteriéru (prach a pod.) neřešíme.

Storno podmínky

 • 30 dní a více před termínem zapůjčení - 30% z celkové ceny nájmu,
 • 15-29 dní před termínem zapůjčení - 50% z celkové ceny nájmu,
 • 1-14 dnů před termínem zapůjčení - 80% z celkové ceny nájmu,
 • v den zapůjčení - 100% z celkové ceny nájmu,
 • při předčasném ukončení pronájmu obytného automobilu se nájemné nevrací.

Pojištění

Obytné vozy jsou havarijně pojištěny se spoluúčastí 10%/ min. však 20.000Kč.  Při poškození nebo ztrátě něčeho v interiéru se havarijní pojištění neuplatňuje. Stejně tak při vniknutí, kde bude škoda třetí osobou. V těchto případech bude škoda odečtena z vratné kauce.

Havárie a poruchy

Nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoliv škodu telefonicky přímo pronajímateli. Při každé nehodě či vniknutí pachatelem vždy volat policii a chtít doklad. Vždy mít iniciály na druhého poškozeného. Obytné vozy jsou vybaveny kartou asistenční služby ÚAMK, nájemce telefonicky zavolá na tuto službu a vyčká jejich pokynů.